Close

907 37 696 post@aurskog.no

Hvorfor bli medlem

Aurskog Næringsforening er en organisasjon for alle som driver en eller annen form for næring, lag eller forening i Aurskog. Gjennom ditt medlemskap er du med i et felleskap som jobber kontinuerlig for at det skal være best mulig å bo og jobbe i Aurskog. Næringsforeningen ledes av et styre valgt av et årsmøte, som er genuint interessert i det beste for bygda vår.
Vi står bak og støtter opp om flere arrangementer gjennom året som fremmer aktivitet og trivsel, som Aurskog Mart´n, Julegrantenning, Kjerringtorg og Handle lokalt kampanjer. I tillegg jobber vi med oppgradering og fremtidig vedlikehold av uteområdene i Aurskog sentrum.

Vi er en høringsinstans når kommunale beslutninger skal tas, og jobber aktivt med innspill i saker som påvirker Aurskog. Som for eksempel rulleringen av kommuneplan.
Aurskog Næringsforening samarbeider tett med kommunen og de andre næringsforeningene i Aurskog-Høland kommune gjennom deltakelse i Aurskog-Høland Utvikling. Dette gir oss muligheten til å lære av andre og å være med i beslutninger også utenfor Aurskog som påvirker oss.

Som medlem inviteres du til jevnlige medlemsmøter med ulike temaer og gjerne et bedriftsbesøk, nyttige kurs og felles markedsaktiviteter. Medlemskap i Aurskog Næringsforening er nyttig både faglig, økonomisk og sosialt for deg som næringsdrivende. Sammen er vi sterkere.

 

ANF har følgende kontingentsatser:

Omsetning under 1 million         1 000,-

Omsetning 1-3 millioner              3000,-

Omsetning  3-5 millioner             4 500,-

Omsetning  over 5 millioner        5 000,-