Close

907 37 696 post@aurskog.no

Bygda vår, Aurskog

Aurskog er en av de 4 bygdene her øst med «skog» i navnet. Det sier noe om hvordan bygda har framstått i gamle dager og som den tildels gjør enda. Skogkledde åser kranser det gamle bygdelaget med kirken og prestegården Aur som sentrum. Men den sentrale delen av bygda har, spesielt de siste par århundrene, endret karakter og framstår nå som ei åpen og lys jordbruksbygd med vide, fruktbare åkrer og enger. Og etter at bygda for vel 50 år siden ble slått sammen med Hølandsbygdene og Setskog til Aurskog-Høland kommune, har storkommunen faktisk vært den 3. største korn-kommunen i landet.

For tusen år siden bodde det nok ikke mer enn kanskje et par hundre mennesker i bygda Aurskog som jo har fått navnet sitt etter det nåværende kultursenteret, den gamle urgården Aur som i mange hundre år var prestegård. Den første kirken ble bygget på dette bygdesenteret, trolig rundt 1200. Den neste sto ferdig i 1617, og dagens kirke ble åpnet i 1882. Kirken nevnes spesielt, fordi de var det viktigste i folks liv opp gjennom hundreåra. Og folket knoget og sleit i karrige kår, og sakte sakte ble leveforholdene litt og litt bedre. Folk var arbeidsomme og nøysomme, og flere og flere barn vokte opp og dannet nye generasjoner. Og blant disse var det flere svært begavete og kreative ungdommer. Ja, det er ikke feil å kalle Aurskog for «oppfinnerbygda».

Mest kjent er kanskje Johan Våler som tok verdenspatent på bindersen, verdenssymbolet på kreativitet. Men fetteren hans, Gunnerius Halvorsrud, som tok siste del av bygdenavnet Schou som etternavn da han flytta ut for å gå i bøssemakerlære og ble en av Norges mest kjente i den bransjen, rakk å bli den første til å ta patent på noe som hadde med ski å gjøre, nemlig ei binding. Odilon Haneborg tok patent på en grøftemaskin som bla ble forløperen til alle beltegående maskiner som feks tanks og bulldosere. Hans Borstad tok patent på verdens beste bærplukker; som er produsert i over en halv million eksemplarer, og husmannen Hans Engen tok patent på et retursystem for sagstokker i sagene som faktisk var enerådende i hele Nord-Europa i over 50 år. Jo, Aurskog frambrakte kreative mennesker!

Og navn som Toverud og Urskog Fort på Dingsrud klinger i nasjonale ører.

Men – dette og flere ting om bygda vår får vi komme tilbake til ved seinere oppdateringer.

 

Michael Hammer